Een achtergestelde lening is een specifiek type krediet, dat een relatief hoog risico met zich meebrengt voor de kredietverstrekker. De achtergestelde lening biedt vooral voordeel voor de overige kredietverstrekkers, aangezien zij eerder aanspraak kunnen maken op hun geld op het moment dat je niet langer aan je verplichtingen kunt voldoen. Wat dat betreft kent de achtergestelde lening vaak een relatief hoge rente, waardoor het verstandig is om daar voorzichtig mee om te gaan.

Houd er rekening mee dat een achtergestelde lening iets anders is dan een onderhandse lening. Dit laatste heeft betrekking op een krediet van vrienden of familie, waarbij er geen sprake is van tussenkomst door de bank.

Rechten van kredietverstrekkers

Een achtergestelde lening zegt iets over de rechten van kredietverstrekkers, op het moment dat ze hun geld op wensen te eisen. Stel dat je bijvoorbeeld een regulier krediet hebt van €5.000 en je daarnaast nog een achtergestelde lening hebt van €3.000. Op het moment dat je niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen krijgt de kredietverstrekker voor €5.000 het eerste recht om het uitgeleende geld terug te vorderen. Indien er daarna nog geld overblijft komt de verstrekker van de achtergestelde lening aan de beurt, voor die tijd kan deze partij geen aanspraak maken op uitgeleend geld.

Hypotheek geeft het eerste recht

De achtergestelde lening komen we onder andere (in omgekeerde vorm) tegen op het moment dat je een hypotheek afsluit. Over het algemeen neemt de hypotheekverstrekker in de akte op het eerste recht op terugvordering te eisen, wat betekent dat alle andere kredieten automatisch zijn achtergesteld. Wat dat betreft houden kredietverstrekkers dan ook altijd rekening met een hypotheekschuld, op het moment dat ze een BKR check uitvoeren en daaruit blijkt dat je een hypotheek hebt. Uiteraard geldt de woning als onderpand, waardoor een achtergestelde lening ten opzichte van de hypotheek doorgaans geen probleem vormt.

Achtergestelde lening met hogere rente

Zou je een achtergestelde lening ten opzichte van een consumptief krediet afsluiten? Dan betekent dat een verhoogt risico voor de geldverstrekker. Dit vertaalt zich over het algemeen in een hogere rente over het krediet, waardoor dit vaak een relatief dure vorm van lenen is. Houd hier rekening mee en sluit de achtergestelde lening alleen af op het moment dat je daar specifiek naar op zoek bent, of op het moment dat je geen andere keuze hebt.