Veel banken krijgen regelmatig de vraag ‘wat kan ik lenen’, iets waar ze uitstekend een antwoord op kunnen geven. Het antwoord is onder andere afhankelijk van de hoogte van het inkomen, in verhouding tot de vaste financiële verplichtingen.

Het is daarnaast bijvoorbeeld van belang of je al andere leningen hebt lopen en of je in het verleden bijvoorbeeld een achterstand hebt opgelopen met een krediet. Is dat het geval? Dan biedt dat wat onzekerheid voor de bank, waardoor de kans groot is dat je minder kunt lenen. Het antwoord op de vraag ‘wat kan ik lenen’ volgt uit de zekerheid die de bank heeft dat je het geleende bedrag ook daadwerkelijk terug zal betalen. Des te meer zekerheid je kunt bieden (naast een hoog inkomen helpen ook een vast telefoonnummer en een koopwoning) des te groter de kans dat je het bedrag dat je wenst ook daadwerkelijk aan krediet kunt krijgen.

Hoogte van het inkomen

De hoogte van het inkomen is een zeer belangrijke factor, om een antwoord te geven op de vraag ‘wat kan ik lenen’. Des te hoger je inkomen is, des te meer middelen je immers iedere maand ontvangt om de rente en aflossingen te kunnen voldoen. Op het moment dat je €10.000 leent en je dat bedrag in 5 jaar wilt aflossen betaal je bij 7% rente per jaar gedurende de eerste maand bijvoorbeeld zo’n €58 aan rente, naast nog eens €167 aan aflossing. Alleen indien je inkomen voldoende ruimte biedt om deze twee bedragen te voldoen zal de bank akkoord gaan met je aanvraag en heb je de mogelijkheid om dit te lenen.

Vaste financiële verplichtingen

Tegenover je inkomen staan een aantal vaste financiële verplichtingen. Wil je een antwoord op de vraag ‘wat kan ik lenen’? Dan dien je de bedragen die je iedere maand hoe dan ook dient te betalen van het inkomen af te trekken. Hieronder vallen uiteraard de woonlasten, de auto en de verzekeringen, maar bijvoorbeeld ook alimentatie. De bank probeert zich op die manier een beeld te vormen van het bedrag dat je maandelijks ‘over’ houdt, dat je als het ware vrij kunt besteden. Dit bedrag kun je gebruiken om de rente en aflossing te voldoen, waardoor dit voldoende hoog dient te zijn.

Lening berekenen en aanvragen

Je kunt online zelf je lening berekenen, om na te gaan wat je kunt lenen en op basis daarvan vervolgens een aanvraag bij de bank te doen. Je kunt op die manier zelf zorgen voor een antwoord op de vraag ‘wat kan ik lenen’, zodat je daar al voor het daadwerkelijke contact met de bank een antwoord op hebt. Blijkt dat je minder kunt lenen dan je dacht, of kun je juist veel meer lenen? Je kunt daar rekening mee houden op het moment dat je de daadwerkelijke aanvraag doet. Des te realistischer de aanvraag, des te meer waarde de bank ook daar weer aan zal hechten.